GÓI SIM VIETTEL ĐỘC QUYỀN CỦA TOÀN CẦU LUXURY MOBILE
Gói siêu tốc 90 ST90 (Viettel):

Sử dụng data không giới hạn
(60GB Data/30 ngày, tối đa 2GB Data/ngày)

Khi hết lưu lượng Data tốc độ cao, hệ thống ngừng truy cập. Lưu lượng còn lại không được cộng dồn vào ngày tiếp theo.


Phí gói cước: 90.000đ/tháng

Thời gian khuyến mãi: 12 tháng

Số lần đăng ký/gia hạn: tối đa 1 lần/tháng

Cú pháp đăng ký: ST90 gửi 191

Cú pháp kiểm tra lưu lượng còn lại: KTTK gửi 191

Cú pháp hủy: HUY gửi 191

Gói V4G3 (Viettel):

Gọi không giới hạn nội mạng
(1.000 phút/tháng)

3GB/tháng tốc độ 4G
(Hết 3G dừng truy cập internet, không tính phí)

Chưa hết chu kỳ, thuê bao sử dụng hết 3GB data có thể mua thêm gói Max, Max20, Max30, Max50


Phí gói cước: 80.000đ/tháng

Thời gian khuyến mãi: 12 tháng

Kiểm tra phút gọi: bấm *102#

Cú pháp đăng ký và gia hạn: V4G3 gửi 191

Cú pháp kiểm tra lưu lượng còn lại: KTTK gửi 191

Cú pháp hủy: HUY gửi 191

STT Sim 10số Giá Mạng
1086800938250.000đViettel
2086800994850.000đViettel
3086802497850.000đViettel
4086806394650.000đViettel
5086814290750.000đViettel
6086817513650.000đViettel
7086825540250.000đViettel
8086827179650.000đViettel
9086829704050.000đViettel
10086832673550.000đViettel
11086836576150.000đViettel
12086839958050.000đViettel
13086840931850.000đViettel
14086843962150.000đViettel
15086849292150.000đViettel
16086864518350.000đViettel
17086869124750.000đViettel
18086869241150.000đViettel
19086873513750.000đViettel
20086874036750.000đViettel
21086876451250.000đViettel
22086878903050.000đViettel
23086891570550.000đViettel
24086901207450.000đViettel
25086901731250.000đViettel
26086908980150.000đViettel
27086910470150.000đViettel
28086910482150.000đViettel
29086911072650.000đViettel
30086924884150.000đViettel
31086925529450.000đViettel
32086935106750.000đViettel
33086936025850.000đViettel
34086936385150.000đViettel
35086936814750.000đViettel
36086936851050.000đViettel
37086939191450.000đViettel
38086961574450.000đViettel
39086963540250.000đViettel
40086967002950.000đViettel
41086967040250.000đViettel
42086967403150.000đViettel
43086967437650.000đViettel
44086967441250.000đViettel
45086968213250.000đViettel
46086973303750.000đViettel
47086973864350.000đViettel
48086976838150.000đViettel
49086976856050.000đViettel
50086978032950.000đViettel
51086978167050.000đViettel
52086982180750.000đViettel
53086982932050.000đViettel
54086985529550.000đViettel
55086992772150.000đViettel
56096115452050.000đViettel
57096116766050.000đViettel
58096118367150.000đViettel
59096118392450.000đViettel
60096121349650.000đViettel
61096146948350.000đViettel
62096177128050.000đViettel
63096192578050.000đViettel
64096197268550.000đViettel
65096202940350.000đViettel
66096203908050.000đViettel
67096205924250.000đViettel
68096209433550.000đViettel
69096216935350.000đViettel
70096231136050.000đViettel
71096236087150.000đViettel
72096255640450.000đViettel
73096256315750.000đViettel
74096272505850.000đViettel
75096282304850.000đViettel
76096292675850.000đViettel
77096295181150.000đViettel
78096296061050.000đViettel
79096300191550.000đViettel
80096306980350.000đViettel
81096311582350.000đViettel
82096315910450.000đViettel
83096317261350.000đViettel
84096329802850.000đViettel
85096339783450.000đViettel
86096340045850.000đViettel
87096344305150.000đViettel
88096348713850.000đViettel
89096367582050.000đViettel
90096384823750.000đViettel
91096387972050.000đViettel
92096392673450.000đViettel
93096401541350.000đViettel
94096404239150.000đViettel
95096410159150.000đViettel
96096413004750.000đViettel
97096421775150.000đViettel
98096440379650.000đViettel
99096441711050.000đViettel
100096443769150.000đViettel
101096447230250.000đViettel
102096461735850.000đViettel
103096462850650.000đViettel
104096467960750.000đViettel
105096477395350.000đViettel
106096478620750.000đViettel
107096486037650.000đViettel
108096486176050.000đViettel
109096486354950.000đViettel
110096492060750.000đViettel
111096497314050.000đViettel
112096501883750.000đViettel
113096502878150.000đViettel
114096509345150.000đViettel
115096513645250.000đViettel
116096514026150.000đViettel
117096520362150.000đViettel
118096524928050.000đViettel
119096531442850.000đViettel
120096542537650.000đViettel
121096547944050.000đViettel
122096553614050.000đViettel
123096556291250.000đViettel
124096564772450.000đViettel
125096569104250.000đViettel
126096573661550.000đViettel
127096578567150.000đViettel
128096587425150.000đViettel
129096594150750.000đViettel
130096603486050.000đViettel
131096604809150.000đViettel
132096607469650.000đViettel
133096612278350.000đViettel
134096615381950.000đViettel
135096616459050.000đViettel
136096620972650.000đViettel
137096622641250.000đViettel
138096625610750.000đViettel
139096651791350.000đViettel
140096671896750.000đViettel
141096674836150.000đViettel
142096675084350.000đViettel
143096678421450.000đViettel
144096687143250.000đViettel
145096690639550.000đViettel
146096704305850.000đViettel
147096704927650.000đViettel
148096713431950.000đViettel
149096714650250.000đViettel
150096724453850.000đViettel
151096727255350.000đViettel
152096729805150.000đViettel
153096743149050.000đViettel
154096759149850.000đViettel
155096762630550.000đViettel
156096780161250.000đViettel
157096786239150.000đViettel
158096787061250.000đViettel
159096787236450.000đViettel
160096790412250.000đViettel
161096790477250.000đViettel
162096790654750.000đViettel
163096795265150.000đViettel
164096803402950.000đViettel
165096827508450.000đViettel
166096838570450.000đViettel
167096858737450.000đViettel
168096863772650.000đViettel
169096867524050.000đViettel
170096869234150.000đViettel
171096873532650.000đViettel
172096877216450.000đViettel
173096886647350.000đViettel
174096903207450.000đViettel
175096904074150.000đViettel
176096908990350.000đViettel
177096915870450.000đViettel
178096921094350.000đViettel
179096935309250.000đViettel
180096945363450.000đViettel
181096954790450.000đViettel
182096955081950.000đViettel
183096958771550.000đViettel
184096959348150.000đViettel
185096964504350.000đViettel
186096972023150.000đViettel
187096974521750.000đViettel
188096984971650.000đViettel
189096997073450.000đViettel
190096997604950.000đViettel
191097105464750.000đViettel
192097117394550.000đViettel
193097119649150.000đViettel
194097121900450.000đViettel
195097123749050.000đViettel
196097124168350.000đViettel
197097132874350.000đViettel
198097134578450.000đViettel
199097135900450.000đViettel
200097137492150.000đViettel
201097143144750.000đViettel
202097148584250.000đViettel
203097159019150.000đViettel
204097168395650.000đViettel
205097169844350.000đViettel
206097173969350.000đViettel
207097174380350.000đViettel
208097182302450.000đViettel
209097188395050.000đViettel
210097193462550.000đViettel
211097193560350.000đViettel
212097194521650.000đViettel
213097203787450.000đViettel
214097222954650.000đViettel
215097232650150.000đViettel
216097235804350.000đViettel
217097236009150.000đViettel
218097236491050.000đViettel
219097240682550.000đViettel
220097269428750.000đViettel
221097289496450.000đViettel
222097312761750.000đViettel
223097326704250.000đViettel
224097336415250.000đViettel
225097346695150.000đViettel
226097346913150.000đViettel
227097356915750.000đViettel
228097360554950.000đViettel
229097374100650.000đViettel
230097384958750.000đViettel
231097392019350.000đViettel
232097409571550.000đViettel
233097425840350.000đViettel
234097435295050.000đViettel
235097436195450.000đViettel
236097437623350.000đViettel
237097449036450.000đViettel
238097449891450.000đViettel
239097457848250.000đViettel
240097464805250.000đViettel
241097488647250.000đViettel
242097489465250.000đViettel
243097494002850.000đViettel
244097494697450.000đViettel
245097496783750.000đViettel
246097507348150.000đViettel
247097515802550.000đViettel
248097518292750.000đViettel
249097524796250.000đViettel
250097525451450.000đViettel
251097537550150.000đViettel
252097542921050.000đViettel
253097546418250.000đViettel
254097563024150.000đViettel
255097563046050.000đViettel
256097563843150.000đViettel
257097565734750.000đViettel
258097565759050.000đViettel
259097578109250.000đViettel
260097600814850.000đViettel
261097606772650.000đViettel
262097611743850.000đViettel
263097629742050.000đViettel
264097630190650.000đViettel
265097638938250.000đViettel
266097650495750.000đViettel
267097663140650.000đViettel
268097679509350.000đViettel
269097689967550.000đViettel
270097694846050.000đViettel
271097703865750.000đViettel
272097704692650.000đViettel
273097728054250.000đViettel
274097754617550.000đViettel
275097785301350.000đViettel
276097807426750.000đViettel
277097808332450.000đViettel
278097832389050.000đViettel
279097854673450.000đViettel
280097855861450.000đViettel
281097859392250.000đViettel
282097865774650.000đViettel
283097868334150.000đViettel
284097896718450.000đViettel
285097899294150.000đViettel
286097916012750.000đViettel
287097917878050.000đViettel
288097920982150.000đViettel
289097992519350.000đViettel
290097994281250.000đViettel
291098122936450.000đViettel
292098126167450.000đViettel
293098131823750.000đViettel
294098134381250.000đViettel
295098137592650.000đViettel
296098142561850.000đViettel
297098148341350.000đViettel
298098158037650.000đViettel
299098162494750.000đViettel
300098163852250.000đViettel
301098185541850.000đViettel
302098213941450.000đViettel
303098220231950.000đViettel
304098231543250.000đViettel
305098253972450.000đViettel
306098286801550.000đViettel
307098311494650.000đViettel
308098327747850.000đViettel
309098349906450.000đViettel
310098350945850.000đViettel
311098385670350.000đViettel
312098392614750.000đViettel
313098411246250.000đViettel
314098420184050.000đViettel
315098421794050.000đViettel
316098432610950.000đViettel
317098461755150.000đViettel
318098482182050.000đViettel
319098515293450.000đViettel
320098551091850.000đViettel
321098554058450.000đViettel
322098555850750.000đViettel
323098561573550.000đViettel
324098564275150.000đViettel
325098576436050.000đViettel
326098615292450.000đViettel
327098617550650.000đViettel
328098623056250.000đViettel
329098664849150.000đViettel
330098687014050.000đViettel
331098701738150.000đViettel
332098713607550.000đViettel
333098729245150.000đViettel
334098746590050.000đViettel
335098764951750.000đViettel
336098793842550.000đViettel
337098804621750.000đViettel
338098817005950.000đViettel
339098824406550.000đViettel
340098826054750.000đViettel
341098836394350.000đViettel
342098839071350.000đViettel
343098843952150.000đViettel
344098853134150.000đViettel
345098858471550.000đViettel
346098860874150.000đViettel
347098862979450.000đViettel
348098872329550.000đViettel
349098875938550.000đViettel
350098876130150.000đViettel
351098883287450.000đViettel
352098885607150.000đViettel
353098906349750.000đViettel
354098914893850.000đViettel
355098945167450.000đViettel
356098958906250.000đViettel
357098960392150.000đViettel
358098965473850.000đViettel
359098967183450.000đViettel